5 modeller 62-115 m²

Jord og lys

Denne fritidsboligen har markert skråtak som strekker seg mot himmelen.

De bratte og robuste klippene på Ogna har funnet sin gjenklang i Gjennomstrømningen. Fritidsboligene av denne typen gjemmer seg ikke i landskapet, men står opp og ønsker vær og vind velkommen. Himmelrommet utenfor blir invitert med inn gjennom store vindusflater i et stort inntrukket felt i hele høyden i senter av fasaden.

Gjennomstrømningen

Denne fritidsboligen har markert skråtak som strekker seg mot himmelen.

De bratte og robuste klippene på Ogna har funnet sin gjenklang i Gjennomstrømningen. Fritidsboligene av denne typen gjemmer seg ikke i landskapet, men står opp og ønsker vær og vind velkommen. Himmelrommet utenfor blir invitert med inn gjennom store vindusflater i et stort inntrukket felt i hele høyden i senter av fasaden.

Virvel

Denne fritidsboligen har markert skråtak som strekker seg mot himmelen.

De bratte og robuste klippene på Ogna har funnet sin gjenklang i Gjennomstrømningen. Fritidsboligene av denne typen gjemmer seg ikke i landskapet, men står opp og ønsker vær og vind velkommen. Himmelrommet utenfor blir invitert med inn gjennom store vindusflater i et stort inntrukket felt i hele høyden i senter av fasaden.

Paviljong

Denne fritidsboligen har markert skråtak som strekker seg mot himmelen.

De bratte og robuste klippene på Ogna har funnet sin gjenklang i Gjennomstrømningen. Fritidsboligene av denne typen gjemmer seg ikke i landskapet, men står opp og ønsker vær og vind velkommen. Himmelrommet utenfor blir invitert med inn gjennom store vindusflater i et stort inntrukket felt i hele høyden i senter av fasaden.

Grønn boks

Denne fritidsboligen har markert skråtak som strekker seg mot himmelen.

De bratte og robuste klippene på Ogna har funnet sin gjenklang i Gjennomstrømningen. Fritidsboligene av denne typen gjemmer seg ikke i landskapet, men står opp og ønsker vær og vind velkommen. Himmelrommet utenfor blir invitert med inn gjennom store vindusflater i et stort inntrukket felt i hele høyden i senter av fasaden.