Fritidsboliger

Himmelrommet er 150 boenheter.
5 modeller 62 – 115 m2.

Hovedintensjonen ved å utvikle fem forskjellige fritidsboliger tilpasset et 450 mål stort areal på Ogna, var å skape forskjellige arkitektoniske løsninger som tillater maksimal fleksibilitet og tilpasningsmuligheter i forhold til variasjonen i terrenget og til de ulike tomtene.

Målet har vært å utvikle tilpasninsdyktig og uforstyrrende arkitektur som fremhever topografien i området hvor boligen plasseres. I tråd med dette prinsippet, men likevel forskjellige i sin formelle utforming, ser man alle boligtypene plassert i terrenget slik at det rent teknisk minimerer behovet for utgraving og forstyrrelser av naturen. Vi har valgt å ikke ta i bruk tradisjonelle grunnmurer, men en løsning hvor vi lar bygningene “flyte” over bakken, så langt som topografien tillater det.

Legg igjen en kommentar